57 ஆவது ஆண்டு நினைவு நாள்: அமரர் முகாந்திரம் முதலியார் ( அத்தியார் அருணாசலம் J.P)

Posted on 21 Sep 2018 by Admin
6ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி: அமரர் யோகமலர் இரத்தினசிங்கம்


அமரர் யோகமலர் இரத்தினசிங்கம்
மலர்வு : 31 ஒக்ரோபர் 1947 - உதிர்வு : 30 ஓகஸ்ட் 2012
பிறந்த இடம்: யாழ். நீர்வேலி வடக்கு
வாழ்ந்த இடம்: யாழ். நீர்வேலி வடக்கு

Posted on 24 Aug 2018 by Admin
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி: திரு சபாரத்தினம் பாலசுந்தரம்பிறப்பு : 10 ஏப்ரல் 1946 - இறப்பு : 1 ஓகஸ்ட் 2017
பிறந்த இடம்: யாழ். நீர்வேலி வடக்கு
வாழ்ந்த இடம்: யாழ். நீர்வேலி வடக்கு

Posted on 03 Aug 2018 by Admin
9ம் ஆண்டு வீர நினைவஞ்சலி:வீரப்பிறப்பு : 4 யூன் 1973 - வீரச்சாவு : 10 மே 2009

Posted on 12 May 2018 by Admin
25ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி: அமரர் இராசதுரை சடாட்சரம் (வீனஸ் தங்கமாளிகை உரிமையாளர்)


பிறப்பு : 8 ஓகஸ்ட் 1939 - இறப்பு : 13 மே 1993

Posted on 12 May 2018 by Admin

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Next >>