2ஆம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி: சேனாதிராஜா தயாளன்சேனாதிராஜா தயாளன்
(இலங்கை மின்சார சபை ஊழியர், சுன்னாகம்)

பிறப்பு: 1960-05-10 இறப்பு: 2008-12-28

இரண்டு ஆண்டுகள் நீர் போய்
உருண்டோடித்தான் சென்றிடினும்
வரண்ட எம் நெஞ்சங்கள் வலுவிழந்து
இருண்டு போனதையா உன் பிரிவால்
குடும்பத்தினர்.
தற்காலிக முகவரி:
ளீ 1/1, சென்ட்ரல் றோட், கொழும்பு-12

நிரந்தர முகவரி:
நீர்வேலி வடக்கு.

Posted on 04 Jan 2011 by Admin
6 ஆம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி: முருகேசு பிரதீப்

Posted on 27 Dec 2010 by Admin
1 ஆம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி: வேலாயுதம் பராளன்

Posted on 27 Dec 2010 by Admin
5 ஆம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி:K.Kசெல்வநாயகம்

Posted on 23 Dec 2010 by Admin
45 ஆம் நாள் நினைவஞ்சலி: அமரர் கராள சிங்கம் வரதன்
Posted on 22 Dec 2010 by Admin

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Next >>